SEGEM Sigorta Şirketleri için Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi düzenliyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında sigorta/emeklilik/reasürans/katılım şirketlerinin çalışanları için “Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi” düzenliyor.

Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi için 26 Temmuz 2019 tarihinde başlayan başvurular 20 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. SEGEM Akademi üzerinden e-öğrenme yöntemiyle gerçekleştirilen Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi 29 Temmuz-29 Aralık 2019 tarihleri arasında izlenebilecek.