SEGEM’in düzenlediği 2019 yılı Teknik Personel Yeterlilik Sınavları devam ediyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Bu amaçla SEGEM, 2019 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı” düzenliyor. 2019 yılının Birinci ve İkinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarının gerçekleştirilmesinin ardından 2019 yılının Üçüncü Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 18 Mayıs 2019 tarihinde Ankara,  Antalya,  Adana,  Bursa,  İstanbul,  Giresun, ve Kars illerinde gerçekleştirildi.

2019 yılının Dördüncü Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise 28 Eylül 2019 tarihinde Ankara, Ağrı, İstanbul,  İzmir, Konya,  Mersin ve Trabzon illerinde gerçekleştirilecek. Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak olan adaylar başvurularını 1 Ağustos-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Önceki dönemlerde düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarında başarısız olmuş adaylar da başvurularını 22 Ağustos- 9 Eylül 2019 tarihleri arasında tamamladılar.

Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesi  www.segem.org.tr üzerinden ulaşmak mümkün.