SEGEM, 2019 yılı için Hakemlik Sınavları düzenliyor…

24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görev alacak sigorta hakemleri ve itiraz hakemlerinin seçiminde mesleki bilgi düzeylerinin ölçülmesi amacıyla sınav şartı getirilmiştir.

Bu çerçevede SEGEM, 2019 yılı için Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi Sınavı ve İtiraz Hakemliği Sınavı düzenliyor. Her iki sınav da aynı anda düzenlenecek ve adaylar yalnıza birine girebilecekler. Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemliği ve İtiraz Hakemliği için Sigorta Tahkim Komisyonuna 3 Temmuz 2019 tarihinde başlayan başvurular 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erdi. Başvuruları Aday Değerlendirme Komisyonunca kabul edilen adaylar Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi Sınavına ve İtiraz Hakemliği Sınavına katılmak için 14 Ekim 2019 – 29 Kasım 2019 tarihleri arasında SEGEM’e başvurularını yapacaklar. Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi Sınavı ve İtiraz Hakemi Sınavı 21 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.