SEGEM’in düzenlediği 2020 yılı Teknik Personel Yeterlilik Sınavları başlıyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Bu amaçla SEGEM, 2020 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı” düzenleyecek. 2020 yılının Birinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 15 Şubat 2020 tarihinde Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde gerçekleştirilecek. Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak olan adaylar başvurularını 2 Ocak-16 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Önceki dönemlerde düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarında başarısız olmuş adaylar da başvurularını 17 Ocak -30 Ocak 2020 tarihleri arasında tamamlayacaklar.

Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesi  www.segem.org.tr üzerinden ulaşmak mümkün.