11 Nisan 2020 tarihli Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 16 Mayıs 2020 tarihine kaydırıldı…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Bu amaçla SEGEM, 2020 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı” düzenliyor. 2020 yılının Birinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 15 Şubat 2020 tarihinde Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde gerçekleştirildi.

11 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirileceği açıklanan 2020 yılının İkinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise COVID-19 riski sebebiyle iptal edildi. Söz konusu sınava başvuru yapmış tüm adayların başvuruları 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak sınava kaydırıldı. 16 Mayıs 2020 tarihine gerçekleştirilecek sınava başvurusu kaydırılan adaylardan sınava katılamayacak olanlar ücretleri için iade talep edebilecekler. 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak olan Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şanlıurfa, Trabzon illerinde gerçekleştirilecek. 16 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Teknik Personel Yeterlilik Sınavına başvuru ile ilgili SEGEM internet sitesinde duyuru ve Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayınlanacak.

Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesi  www.segem.org.tr üzerinden ulaşmak mümkün.