SEGEM, Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi Düzenliyor…

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliği’nin 12nci maddesinin birinci fıkrası “Eksperler, tarihi ve programı önceden duyurulacak ve yılda bir kez beş iş gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en az beş yılda bir katılır. Beş yıllık sürenin hesabında ruhsat tarihi veya yenileme tarihi esas alınır. Eğitimin süresi, kapsamı ve ücretine ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır. Bu eğitimlerin SEGEM tarafından yapılması esastır” hükmünü amirdir.

Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi’ne eksper olmayan kişiler başvuramayacak. 1.1.2016 tarihinden önce ruhsat almış ve/veya yenileme eğitimini tamamlamış eksperlerin eğitimleri tamamlaması, Sigorta Eksperleri Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereği, zorunluluk arz etmektedir. Ancak diğer eksperlerin (1.1.2015 tarihinden sonra ruhsat almış olanlar ile daha önce bu eğitimleri tamamlayarak beş yıllık yenileme süresini bekleyenlerin) eğitime katılmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Eksperler sadece ruhsat sahibi oldukları eksperlik dallarına ilişkin eğitimler ile temel eğitime başvuru yapabilecekler.

Eğitimler için 29 Mart 2021 tarihinde başlayan başvurular 17 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Eğitimlere başvurularını tamamlayan sigorta eksperleri Temel Sigortacılık ve branş eğitimlerini 30 Mart 2021- 24 Aralık 2021 tarihleri arasında izleyebilecekler.

Eğitimlere ilişkin detaylı bilgi ile başvuru kılavuzuna SEGEM internet sitesi www.segem.org.tr üzerinden ulaşmak mümkün.