SEGEM, Sigorta Şirketleri için Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi düzenliyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında sigorta/emeklilik/reasürans/katılım şirketlerinin idari personeli (bilgi işlem, mali birimler, yardımcı hizmetlerde çalışan personel vb.) haricinde birim bazında bir ayrıma gidilmeksizin Yönetim Kurulu dahil tüm çalışanları için “Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi” düzenliyor.

Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi için 11 Haziran 2021 tarihinde başlayan başvurular 10 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. SEGEM Akademi üzerinden e-öğrenme yöntemiyle gerçekleştirilen Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi 14 Haziran 2021 -17 Aralık 2021 tarihleri arasında izlenebilecek.