SEGEM, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Eğitimi düzenliyor…

Bilindiği üzere, 24 Aralık 2018 tarih ve 30635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 7 inci maddesi 3 üncü fıkrası ile Alacak Sigortası satışı konusunda yetkilendirilecek teknik personelin, Alacak Sigortası ile sistemin işleyişine yönelik olarak SEGEM tarafından yapılacak eğitimlere katılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda SEGEM, Alacak Sigortası ürünlerinin satışını yapacak kişiler için e-öğrenme yöntemiyle “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Eğitimi” düzenliyor.

SEGEM’in e-öğrenme platformu olan SEGEM Akademi üzerinden izlenebilecek olan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Eğitimine 13 Ocak 2021 tarihinde başlayan başvurular 17 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Eğitimler 14 Ocak 2021 – 24 Aralık 2021 tarihleri arasında izlenebilecek.

Eğitimler ve başvuru hakkında daha ayrıntılı bilgiye SEGEM internet sitesinde www.segem.org.tr yayınlanan “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi Eğitimi Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”ndan ulaşmak mümkündür.