2014 yılı Aktüerlik sınavları takvimi açıklandı…

15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen 2014 yılı aktüerlik sınavlarına ilişkin takvim açıklandı. SEGEM tarafından Ankara ve İstanbul illerinde gerçekleştirilecek olan sınavlara ilişkin takvim aşağıda görülebilir:

Birinci Seviye Sınavları     

Finansal Matematik   13.9.2014
İstatistik ve Olasılık  14.9.2014
Matematik      20.9.2014
Temel Sigortacılık ve Ekonomi        21.9.2014

İkinci Seviye Sınavları
Muhasebe ve Finansal Raporlama    18.10.2014
Sigorta Matematiği(Hayat ve Hayatdışı)     19.10.2014
Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme         25.10.2014
Finans Teorisi ve Uygulamaları       26.10.2014

Üçüncü Seviye Sınavları
Hayat Sigortaları       22.11.2014
Finans Yatırım ve Risk Yönetimi     23.11.2014
Emeklilik Sistemleri 30.11.2014
Sağlık Sigortaları       6.12.2014
Hayat-Dışı Sigortalar 7.12.2014

Dördüncü Seviye Sınavları
Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve  27.12.2014

Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecek. Sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için yurtdışında öğrenim görenlerden, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi talep edilecek. Dördüncü Seviye Sınavlarına, Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar başvurabilecek.

Sınavlar hakkında ayrıntılı bilgiye,  Hazine Müsteşarlığı (www.hazine.gov.tr), Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (www.tsrsb.org.tr), Aktüerler Derneği (www.aktuerlerdernegi.org) ve Sigortacılık Eğitim Merkezi (www.segem.org.tr) internet sayfalarında yayımlanan “2014 Yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” ve “2014 Yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı” adlı dokümanlardan ulaşmak mümkün.