SEGEM Acenteler ve Bankalar için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenleyecek. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu amaçla SEGEM 2014 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı’’ düzenleyecek. Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler, sınav dönemlerinden önce SEGEM web sitesinde  www.segem.org.tr yayımlanacak.

İkinci dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı bankalar ve sigorta acenteleri için 16 Ağustos 2014 tarihinde Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Trabzon illerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, ikinci dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına 7 Temmuz-31 Temmuz 2014 tarihleri arasında başvurularını tamamladılar.

Üçüncü dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise bankalar ve sigorta acenteleri için 13 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, üçüncü dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına 4 Ağustos– 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında başvurabilecekler.

Sınavlarda başarılı olan adaylar Teknik Personel Sertifikası almaya hak kazanacaklar.