SEGEM Sigorta Acenteleri ve Bankalar için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenleyecek. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu amaçla SEGEM 2014 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı’’ düzenleyecek. Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler, sınav dönemlerinden önce SEGEM web sitesinde  www.segem.org.tr yayımlanacak.

Üçüncü dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı bankalar ve sigorta acenteleri için 13 Eylül 2014 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Malatya, Samsun, Trabzon illerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, üçüncü dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına 4 Ağustos-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında başvurularını tamamladılar.

Dördüncü dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise bankalar ve sigorta acenteleri için 18 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilecek. Dördüncü dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına başvurular 29 Ağustos– 26 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Beşinci dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı da bankalar ve sigorta acenteleri için 15 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, beşinci dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına 29 Eylül – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında başvurabilecekler.

2014 yılının son dönemi olan Altıncı dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise bankalar ve sigorta acenteleri için 20 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilecek. Altıncı dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına başvurular 3 Kasım – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılabilecek.

Sınav Takvimi:

Sınavın Adı

 Başvuru Tarihi

Sınav Tarihi

Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 4 Ağustos -29 Ağustos 2014 13 Eylül 2014
Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 29 Ağustos-26 Eylül 2014 18 Ekim 2014
Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 29 Eylül-31 Ekim 2014 15 Kasım 2014
Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 3 Kasım-28 Kasım 2014 20 Aralık 2014

Sınavlarda başarılı olan adaylar Teknik Personel Sertifikası almaya hak kazanacaklar.