Teknik Personel Yeterlilik Sınavları devam ediyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu amaçla SEGEM 2014 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı’’ düzenledi. Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler, sınav dönemlerinden önce SEGEM web sitesinde  www.segem.org.tr yayımlandı.

Birinci, İkinci ve Üçüncü ve Dördüncü Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarının gerçekleştirilmesini takiben Beşinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı da bankalar, sigorta acenteleri ile finansal kiralama ve finansman şirketleri için 15 Kasım 2014 tarihinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya ve Trabzon illerinde gerçekleştirildi. Beşinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına başvurular 29 Eylül – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında tamamlandı.

2014 yılının son dönemi olan Altıncı Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise bankalar, sigorta acenteleri ile finansal kiralama ve finansman şirketleri için 27 Aralık 2014 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars ve Trabzon illerinde gerçekleştirilecek.  Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak adaylar Altıncı Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı için başvurularını 6 Kasım-4 Aralık 2014 tarihleri arasında yaptılar. Önceki dönemlerde düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarında başarısız olmuş adaylar da Altıncı Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına başvurularını 5-11 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirdiler.

Sınavlarda başarılı olan adaylar Teknik Personel Sertifikası almaya hak kazandılar.