SEGEM’in düzenlediği 2015 yılı Teknik Personel Yeterlilik Sınavları başlıyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

SEGEM tarafından 2015 yılı içerisinde düzenlenecek sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesinde  www.segem.org.tr yayınlanacak.

Bu çerçevede, 2015 yılının ilk dönemi olan Birinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 31 Ocak 2015 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya ve Trabzon illerinde gerçekleştirilecek. Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak adaylar Birinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı için başvurularını 15-30 Aralık 2015 tarihleri arasında yaptılar. Önceki dönemlerde düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarında başarısız olmuş adaylar da Birinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına başvurularını 2-14 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.