SEGEM’in düzenlediği 2015 yılı Teknik Personel Yeterlilik Sınavları başladı…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Bu amaçla SEGEM 2015 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı’’ düzenleyecek. Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesinde  www.segem.org.tr yayınlanacak.

2015 yılının ilk dönemi olan Birinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı bankalar, sigorta acenteleri ile finansal kiralama ve finansman şirketleri için 31 Ocak 2015 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir,  Malatya ve Trabzon illerinde gerçekleştirildi. Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak olan adaylar sınav başvurularını 15-30 Aralık 2014 tarihleri arasında yaptı. Önceki dönemlerde düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarında başarısız olmuş adaylar da Birinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına başvurularını 2-9 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Birinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı sonuçları SEGEM internet sitesinden www.segem.org.tr duyuruldu.