Sigorta Eksperlerine Yönelik “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Sigorta Eğitimi” gerçekleştirildi…

6.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararın 3. Maddesinin 2. fıkrasında geçen, “Söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin sigorta talebi üzerine sigorta şirketince, faaliyetin yapılacağı tesisin, Hazine Müsteşarlığınca ilgili kurumların görüşü de alınmak suretiyle belirlenecek asgari sigortalama şartlarını sağladığının tespitini teminen, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca levhaya kayıtlı olan sigorta eksperi marifetiyle risk incelemesi yaptırılır. Bu risk inceleme bedelini sigorta şirketi öder.” hükmü gereğince faaliyet gösterecek sigorta eksperlerine verilmesi gereken eğitim konusunda SEGEM, Hazine Müsteşarlığınca görevlendirildi.

Bu hüküm kapsamında SEGEM,  MİGEM ve ÇASGEM işbirliği içerisinde 3-7 Nisan 2015 tarihleri arasında Ankara’da “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Sigorta Eğitimi gerçekleştirildi.