SEGEM Sigorta Eksperleri için Yenileme Eğitimleri düzenliyor…

Bilindiği üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası “Eksperler, tarihi ve programı önceden duyurulacak ve yılda bir kez beş iş gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en az beş yılda bir katılır. Beş yıllık sürenin hesabında ruhsat tarihi veya yenileme tarihi esas alınır. Eğitimin süresi, kapsamı ve ücretine ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır. Bu eğitimlerin SEGEM tarafından yapılması esastır” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda SEGEM, 01.01.2010 öncesinde ruhsat almış sigorta eksperlerinden “Levhaya kayıtlı olarak faaliyette bulunanlar” ve 2013 yılında düzenlenen “Yenileme Eğitimi”ne başvuru yapan ancak eğitimi tamamlamayan Sigorta Eksperleri için “Temel Eğitim” ile “Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlık” ve “Mühendislik” branşlarında Yenileme Eğitimi düzenliyor.

SEGEM’in e-öğrenme platformu olan SEGEM Akademi üzerinden online izlenecek olan 2015 Yılı Yenileme Eğitimlerinden “Temel Eğitim” ile “Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlık” ve “Mühendislik” branşları eğitimlerine 13 Temmuz- 7 Ağustos 2015 tarihleri arasında online olarak başvurulabilecek ve eğitimler 14 Temmuz-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında izlenebilecek.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye ve Başvuru Kılavuzuna SEGEM internet sitesi www.segem.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Öte yandan, SEGEM aynı kapsamda 01.01.2010 öncesinde ruhsat almış sigorta eksperleri  için diğer branşlarda da yenileme eğitimleri düzenleyecek. Eğitimlere ilişkin protokol 14 Temmuz 2015 tarihinde SEGEM ve SEDEV yetkilileri arasında imzalandı.

SEİK Başkan ve üyeleri ile TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt SÖYLEMEZ’in de hazır bulunduğu imza töreninde protokol, SEGEM adına Müdür Armağan KOÇ ESEN ve Müdür Yardımcısı Dr. Berna ÖZŞAR KUMCU, SEDEV adına Başkan Çetinay KARAOL VE 2. Başkan Recep YÜCEL tarafından imzalandı.

Protokole göre; Temel Eğitimde 800; Kara Araçlarında 723; Hava, Deniz ve Demiryolu Araçlarında 375; Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat branşında ise 382 sigorta eksperine eğitim verilmesi planlandı.