Sigorta Eksperleri için Yenileme Eğitimleri devam ediyor…

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası “Eksperler, tarihi ve programı önceden duyurulacak ve yılda bir kez beş iş gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en az beş yılda bir katılır. Beş yıllık sürenin hesabında ruhsat tarihi veya yenileme tarihi esas alınır. Eğitimin süresi, kapsamı ve ücretine ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır. Bu eğitimlerin SEGEM tarafından yapılması esastır” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda SEGEM, 01.01.2010 öncesinde ruhsat almış sigorta eksperlerinden “Levhaya kayıtlı olarak faaliyette bulunanlar” ve 2013 yılında düzenlenen “Yenileme Eğitimi”ne başvuru yapan ancak eğitimi tamamlamayan sigorta eksperleri için SEGEM Akademi üzerinden online olarak “Temel Sigortacılık” ,“Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlık” ve “Mühendislik” branşlarında Yenileme Eğitimi düzenliyor. Eğitim başvuruları 13 Temmuz-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılıyor.  Adayların 21 Ağustos 2015 tarihine kadar eğitimleri tamamlamaları gerekiyor.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye ve Başvuru Kılavuzuna SEGEM internet sitesi www.segem.org.tr adresinden ulaşılabilir.

SEGEM ve SEDEV (Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı) arasında düzenlenen Protokol kapsamında 01.01.2010 öncesinde ruhsat almış sigorta eksperleri için Temel Eğitim; Kara Araçları;  Hava, Deniz ve Demiryolu Araçları;  Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat branşlarında yenileme eğitimleri de düzenlenecek. Eğitimlere ilişkin duyurular SEGEM internet sitesi üzerinden yapılacak.