SEGEM’in düzenlediği 2015 yılı Teknik Personel Yeterlilik Sınavları devam ediyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Bu amaçla SEGEM 2015 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı” düzenliyor. Beşinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavının 27 Haziran 2015 tarihinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon illerinde gerçekleştirilmesini takibenAltıncı Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 12 Eylül 2015 tarihinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon illerinde gerçekleştirilecek. Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak olan adaylar başvurularını 3 Ağustos-20 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapacak. Önceki dönemlerde düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarında başarısız olmuş adaylar ise başvurularını 21 Ağustos-27 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesi üzerinden  www.segem.org.tr ulaşmak mümkün.