Sigorta Eksperleri için düzenlenen Değer Kaybı Uygulamaları Eğitimleri sona erdi…

SEGEM ve SEDEV işbirliğinde kara araçları dalında ruhsat sahibi olan eksperler, sigorta şirketi çalışanları ile eksper ofisi çalışanları için “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarına İlişkin Değişiklikler ve Değer Kaybı Uygulamaları Eğitimi” düzenlendi.

Yarım gün süren eğitimler İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde gerçekleştirildi. Ankara’da düzenlenen eğitimler 11-12 Eylül 2015 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen eğitimler 2-3 Ekim ve 9-10 Ekim 2015 tarihlerinde, İzmir’de düzenlenen eğitim ise 24 Ekim 2015 tarihinde tamamlandı.