SEGEM Sigorta Eksperleri için Yenileme Eğitimleri düzenliyor…

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliği’nin 12nci maddesinin birinci fıkrası “Eksperler, tarihi ve programı önceden duyurulacak ve yılda bir kez beş iş gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en az beş yılda bir katılır. Beş yıllık sürenin hesabında ruhsat tarihi veya yenileme tarihi esas alınır. Eğitimin süresi, kapsamı ve ücretine ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır. Bu eğitimlerin SEGEM tarafından yapılması esastır” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda SEGEM, 01.01.2010 öncesinde ruhsat almış sigorta eksperlerinden “Levhaya kayıtlı olarak faaliyette bulunan” sigorta eksperleri için SEGEM Akademi üzerinden online olarak “Temel Sigortacılık”, “Kara Araçları”, “Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat”, “Hava, Deniz ve Demiryolu” branşlarında yenileme eğitimi düzenliyor. Eğitimler için 9 Kasım 2015 tarihinde başlayan başvurular 25 Aralık 2015 tarihinde sona erecek. Eğitimlere başvurularını tamamlayan sigorta eksperleri “Temel Eğitim” ile “Kara Araçları”, “Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat”, “Hava, Deniz ve Demiryolu” branş eğitimlerini 29 Şubat 2016 tarihine kadar izleyebilecekler.

Eğitimlere ilişkin detaylı bilgi ile başvuru kılavuzuna SEGEM internet sitesi www.segem.org.tr üzerinden ulaşmak mümkün.