2014 yılı Sigorta İtiraz Hakemi Sınavı gerçekleştirildi…

Bilindiği üzere, 24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Sigorta Tahkim Komisyonu’nda itiraz hakemlerinin seçiminde mesleki bilgi düzeylerinin ölçülmesi amacıyla sınav şartı getirilmiş bulunuyor.

SEGEM bu amaçla 1 Mart 2014 tarihinde Ankara ve İstanbul illerinde sınav düzenledi. Sınav başvuruları 1 Ocak 2014 tarihinde başladı ve 31 Ocak 2014 tarihinde sona erdi. Sigorta ve İtiraz Hakemi Sınavına ilişkin ayrıntılı bilgilere, www.segem.org.tr ve www.sigortatahkim.org.tr  internet sitelerinden ulaşmak mümkün.