SEGEM’in sigorta eksperleri için düzenlediği yenileme eğitimleri sona erdi…

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliği’nin 12nci maddesinin birinci fıkrası “Eksperler, tarihi ve programı önceden duyurulacak ve yılda bir kez beş iş gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en az beş yılda bir katılır. Beş yıllık sürenin hesabında ruhsat tarihi veya yenileme tarihi esas alınır. Eğitimin süresi, kapsamı ve ücretine ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır. Bu eğitimlerin SEGEM tarafından yapılması esastır” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda SEGEM, 01.01.2010 öncesinde ruhsat almış sigorta eksperlerinden “Levhaya kayıtlı olarak faaliyette bulunan” sigorta eksperleri için SEGEM Akademi üzerinden online olarak “Temel Sigortacılık”, “Kara Araçları”, “Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat”, “Hava, Deniz ve Demiryolu” branşlarında yenileme eğitimi düzenledi. Eğitimler için 9 Kasım 2015 tarihinde başlayan başvurular 15 Ocak 2016 tarihinde sona erdi. “Temel Eğitim” ile “Kara Araçları”, “Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat”, “Hava, Deniz ve Demiryolu” branş eğitimleri 29 Şubat 2016 tarihinde sona erdi.