SEGEM’in düzenlediği 2016 yılı Teknik Personel Yeterlilik Sınavları devam ediyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Bu amaçla SEGEM, 2016 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı” düzenliyor. 27 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı Birinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavının ardından, İkinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 30 Nisan 2016 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon illerinde gerçekleştirildi.

2016 yılı Üçüncü Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı da 11 Haziran 2016 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon illerinde gerçekleştirilecek. Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak olan adaylar başvurularını 15 Nisan- Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Önceki dönemlerde düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarında başarısız olmuş adaylar ise başvurularını 6-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.

Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesi üzerinden www.segem.org.tr ulaşmak mümkün.