Sigorta ve Reasürans Brokerleri için Teknik Personel Yeterlilik Sınavları devam ediyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 27.5.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında, brokerlerde sigorta ürünlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme, sigorta risklerini değerlendirme, sigorta tekliflerini hazırlama ve sonuçlandırma işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için e-eğitim ve “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı’’ düzenleyecek. İlgili yönetmelik hükümleri gereği bu kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

2016 yılında üç dönem halinde açılması planlanan sınavların ilki 26 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

İkinci Dönem Sigorta ve Reasürans Brokerleri Teknik Personel Yeterlilik Sınavı da 14 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. İkinci Dönem Sigorta ve Reasürans Brokerleri Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak adaylar başvurularını 1 Nisan- 15 Nisan 2016 tarihleri arasında; Birinci Dönem Sigorta ve Reasürans Brokerleri Teknik Personel Yeterlilik Sınavında başarısız olmuş adaylar ise başvurularını 18 Nisan-29 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiler.

SEGEM, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarına hazırlanmak isteyen kişiler için her sınav döneminde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavına Hazırlık Eğitimi” düzenliyor. Adaylar, SEGEM’in e-öğrenme platformu olan SEGEM Akademi www.segemakademi.org üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitimlere ücretsiz olarak katılabiliyor.

14 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak olan adaylar Sigorta ve Reasürans Brokerleri Teknik Personel Yeterlilik Sınavına Hazırlık Eğitimini 2 Nisan-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında; Birinci Dönem Sigorta ve Reasürans Brokerleri Teknik Personel Yeterlilik Sınavında başarısız olmuş adaylar ise 19 Nisan-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında izleyebilecekler.

Sınavlara ve eğitimlere ilişkin ayrıntılı bilgilere, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesi üzerinden www.segem.org.tr ulaşmak mümkün.