Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi Sınavı gerçekleştirildi…

24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görev alacak sigorta hakemleri ve itiraz hakemlerinin seçiminde mesleki bilgi düzeylerinin ölçülmesi amacıyla sınav şartı getirilmiştir. Bu çerçevede SEGEM, Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi sınavı düzenledi.

Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi sınavına 25 Temmuz 2016 tarihinde başlayan başvurular 27 Eylül 2016 tarihinde sona erdi. Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi sınavı 16 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.