SEGEM, Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi Sınavı düzenliyor…

24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görev alacak sigorta hakemleri ve itiraz hakemlerinin seçiminde mesleki bilgi düzeylerinin ölçülmesi amacıyla sınav şartı getirilmiştir. Bu çerçevede SEGEM, Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi sınavı düzenliyor. Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi sınavına 25 Temmuz 2016 tarihinde başlayan başvurular 27 Eylül 2016 tarihinde sona erecek. Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi sınavı 16 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilecek.

Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi sınavına ilişkin ayrıntılı bilgilere SEGEM internet sitesi www.segem.org.tr’de yayınlanan “Hayat Dışı Branşında Düzenlenecek Sigorta Hakemi Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’’ndan ulaşmak mümkündür.