2016 yılı Üçüncü Dönem Sigorta ve Reasürans Brokerleri için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 27.5.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında, brokerlerde sigorta ürünlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme, sigorta risklerini değerlendirme, sigorta tekliflerini hazırlama ve sonuçlandırma işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için e-eğitim ve “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı’’ düzenleyecek. İlgili yönetmelik hükümleri gereği bu kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

2016 yılında üç dönem halinde açılması planlanan sınavlardan ilkinin 26 Mart 2016 tarihinde ve ikincisinin 14 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmesinin ardından 2016 yılının üçüncü ve son dönem Sigorta ve Reasürans Brokerleri Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 15 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

SEGEM, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarına hazırlanmak isteyen kişiler için her sınav döneminde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavına Hazırlık Eğitimi” düzenledi. Adaylar, SEGEM’in e-öğrenme platformu olan SEGEM Akademi www.segemakademi.org üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitimlere ücretsiz olarak katıldılar.

Sınavlara ve eğitimlere ilişkin ayrıntılı bilgilere, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesi üzerinden www.segem.org.tr ulaşmak mümkün.