SEGEM’in düzenlediği 2017 yılı Teknik Personel Yeterlilik Sınavları devam ediyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Bu amaçla SEGEM, 2017 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı” düzenliyor. 2017 yılının Birinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 11 Şubat 2017 tarihinde Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Gaziantep illerinde gerçekleştirildi.

2017 yılının İkinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise 1 Nisan 2017 tarihinde Ankara, Adana, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Trabzon illerinde gerçekleştirilecek. Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak olan adaylar başvurularını 13-28 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Önceki dönemlerde düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarında başarısız olmuş adaylar ise başvurularını 1-10 Mart 2017 tarihleri arasında tamamlayacaklar.

Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesi üzerinden www.segem.org.tr ulaşmak mümkün.