SEGEM’in düzenlediği 2017 yılı Teknik Personel Yeterlilik Sınavları tamamlanıyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Bu amaçla SEGEM, 2017 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı” düzenliyor. 11 Şubat 2017, 1 Nisan 2017, 13 Mayıs 2017 ve 23 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 2017 yılının Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarının ardından 2017 yılının Beşinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 18 Kasım 2017 tarihinde Ankara, Antalya, Adana, İstanbul, İzmir, Samsun, Malatya illerinde gerçekleştirildi.

2017 yılının Altıncı ve Son Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise 23 Aralık 2017 tarihinde Ankara, Antalya, Erzurum İstanbul, İzmir, Trabzon ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilecek. Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak olan adaylar başvurularını 1 Kasım – 16 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Önceki dönemlerde düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarında başarısız olmuş adaylar ise başvurularını 17 Kasım-1 Aralık 2017 tarihleri arasında tamamladılar.

Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesi  www.segem.org.tr üzerinden ulaşmak mümkün.