SEGEM, 2017 Yılı Hayat Dışı Branşı Sigorta Hakemi Sınavı düzenliyor…

24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görev alacak sigorta hakemleri ve itiraz hakemlerinin seçiminde mesleki bilgi düzeylerinin ölçülmesi amacıyla sınav şartı getirilmiştir.

Bu çerçevede SEGEM, 2017 yılı için Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi Sınavı düzenliyor. Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemliği için Sigorta Tahkim Komisyonuna 07 Ağustos 2017 tarihinde başlayan başvurular 25 Ağustos 2017 tarihinde sona erdi.  Başvuruları Sigorta Tahkim Komisyonunca kabul edilen adaylar Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi Sınavına katılmak için 18 Eylül 2017 – 12 Ekim 2017 tarihleri arasında SEGEM’e başvurularını yapacaklar. Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi sınavı 22 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi Sınavına ilişkin ayrıntılı bilgilere Sigorta Tahkim Komisyonu internet sitesinde bulunan duyuru ile SEGEM internet sitesi www.segem.org.tr’de yayınlanan “Hayat Dışı Branşında Düzenlenecek Sigorta Hakemi Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’’ndan ulaşmak mümkündür.