SEGEM, Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi Düzenliyor…

Bilindiği üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası “Eksperler, tarihi ve programı önceden duyurulacak ve yılda bir kez beş iş gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en az beş yılda bir katılır. Beş yıllık sürenin hesabında ruhsat tarihi veya yenileme tarihi esas alınır. Eğitimin süresi, kapsamı ve ücretine ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır. Bu eğitimlerin SEGEM tarafından yapılması esastır. Eğitimi süresi içerisinde almamış olan eksperlerin faaliyeti bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulur.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede SEGEM 1.1.2013 tarihinden önce ruhsat almış eksperlerin eğitimlerini tamamlamaları amacıyla Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi düzenliyor. 1.1.2013 tarihinden sonra ruhsat almış eksperler ile daha önce bu eğitimleri tamamlayarak beş yıllık yenileme süresini bekleyen eksperler de isterlerse bu eğitime katılabilecekler. Eksperler sadece ruhsat sahibi oldukları eksperlik dallarına ilişkin eğitimler ile temel eğitime başvuru yapabilecekler.

“Temel Sigortacılık”, “Mühendislik”, “Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlık”, “Kara Araçları”, “Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat”, “Hava, Deniz ve Demiryolu Araçları”  ve “Kredi ve Finans, Emniyeti Suiistimal, Hukuksal Koruma ve Destek” eğitimleri için 23 Mart 2018 tarihinde başlayan başvurular 20 Aralık 2018 tarihinde sona erecek. Eğitimler, 24 Mart 2018– 21 Aralık 2018 tarihleri arasında SEGEM’in e-öğrenme platformu olan SEGEM Akademi üzerinden izlenebilecek.

Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi ile ilgili detaylı bilgiye bilgilere SEGEM internet sitesinden www.segem.org.tr ulaşmak mümkün.