SEGEM’in düzenlediği 2018 yılı Teknik Personel Yeterlilik Sınavları devam ediyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Bu amaçla SEGEM, 2018 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı” düzenliyor. 2018 yılının Birinci, İkinci ve Üçüncü Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarının gerçekleştirilmesinin ardından 2018 yılının Dördüncü Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise 22 Eylül 2018 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, İstanbul,  İzmir, Konya ve Trabzon illerinde gerçekleştirildi.

2018 yılının Beşinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise 17 Kasım 2018 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul,  İzmir ve Trabzon illerinde gerçekleştirilecek. Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak olan adaylar başvurularını 24 Eylül- 8 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Önceki dönemlerde düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarında başarısız olmuş adaylar da başvurularını 9 Ekim- 19 Ekim 2018 tarihleri arasında tamamladılar.

Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesi  www.segem.org.tr üzerinden ulaşmak mümkün.