SEGEM Tarım Sigortaları Havuzu Eksperleri için Performans Değerlendirme Sınavı düzenledi…

SEGEM, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi olarak faaliyet yürüten eksperlere yönelik “Performans Değerlendirme Sınavı” düzenledi. “Performans Değerlendirme Sınavına” yalnızca Performans Değerlendirme Sınav Kılavuzunda belirtilen şartları taşıyan eksperler katıldılar. “Performans Değerlendirme Sınavı” 23 Mart 2019 tarihinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Giresun, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde gerçekleştirildi. 8 Ocak 2019 tarihinde başlayan “Performans Değerlendirme Sınavı” başvuruları 28 Şubat 2019 tarihinde sona erdi.

“Performans Değerlendirme Sınavı” ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve Performans Değerlendirme Sınav Kılavuzuna www.segem.org.tr  adresinden ulaşmak mümkün.