SEGEM, Sigorta Şirketleri için Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi düzenliyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında sigorta/emeklilik/reasürans/katılım şirketlerinin idari personeli (bilgi işlem, mali birimler, yardımcı hizmetlerde çalışan personel vb.) haricinde birim bazında bir ayrıma gidilmeksizin Yönetim Kurulu dahil tüm çalışanları için “Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi” düzenliyor.

Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi için 31 Mart 2020 tarihinde başlayan başvurular 4 Aralık 2020 tarihinde sona erecek. SEGEM Akademi üzerinden e-öğrenme yöntemiyle gerçekleştirilen Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi 1 Nisan 2020 -11 Aralık 2020 tarihleri arasında izlenebilecek.