SEGEM Acenteler ve Bankalar için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenleyecek. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu amaçla SEGEM, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Trabzon il merkezlerinde 2014 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı’’ düzenleyecek. Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler, sınav dönemlerinden önce SEGEM web sitesinde  www.segem.org.tr yayımlanacak.

Birinci dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı yalnız sigorta acenteleri için Ankara, İstanbul, İzmir il merkezlerinde 19 Temmuz 2014 Cumartesi günü düzenlenecek. Birinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına başvurular 19 Haziran 2014 tarihinde başladı ve 4 Temmuz 2014 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise bankalar ve sigorta acenteleri için 16 Ağustos 2014 tarihinde Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Trabzon illerinde yapılacak. Adaylar, İkinci dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına 7 Temmuz-31 Temmuz 2014 tarihleri arasında başvurabilecekler.

Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgilere SEGEM internet sitesinde www.segem.org.tr yayınlanacak olan Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzundan ulaşmak mümkün.