SEGEM’in Sigorta Acenteleri, Bankalar ve Çağrı Merkezleri için düzenlediği Teknik Personel Yeterlilik Sınavları devam ediyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenleyecek. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu amaçla SEGEM 2014 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı’’ düzenleyecek. Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler, sınav dönemlerinden önce SEGEM web sitesinde  www.segem.org.tr yayımlanacak.

Yalnız sigorta acenteleri için 19 Temmuz 2014 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir il merkezlerinde gerçekleştirilen Birinci dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavını takiben sigorta acenteleri ve bankalar için ikinci dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenlendi. İkinci dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 16 Ağustos 2014 tarihinde Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Trabzon illerinde gerçekleştirildi.

Üçüncü dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise bankalar, sigorta acenteleri ve çağrı merkezleri için 13 Eylül 2014 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Malatya, Samsun, Trabzon illerinde gerçekleştirildi. Adaylar, üçüncü dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına 4 Ağustos-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında başvurularını tamamladılar.

Birinci, ikinci ve üçüncü dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı sonuçları SEGEM internet sitesi www.segem.org.tr üzerinden duyuruldu. Sınavda başarılı olan adaylar Sigorta Acenteleri Teknik Personel Sertifikası almaya hak kazandılar. Sigorta Acenteleri Teknik Personel Sertifikalarının basımı tamamlandı ve başarılı adayların başvurularında belirtmiş oldukları adreslere gönderildi.

Dördüncü dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise bankalar ve sigorta acenteleri için 18 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilecek. Dördüncü dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına başvurular 29 Ağustos– 26 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Beşinci dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı da bankalar ve sigorta acenteleri için 15 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, beşinci dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına 29 Eylül – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında başvurabilecekler.

2014 yılının son dönemi olan Altıncı dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı ise bankalar ve sigorta acenteleri için 20 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilecek. Altıncı dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına başvurular 3 Kasım – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılabilecek.

Sınav Takvimi:

Sınavın Adı

 Başvuru Tarihi

Sınav Tarihi

Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 29 Ağustos-26 Eylül 2014 18 Ekim 2014
Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 29 Eylül-31 Ekim 2014 15 Kasım 2014
Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 3 Kasım-28 Kasım 2014 20 Aralık 2014

Sınavlarda başarılı olan adaylar Teknik Personel Sertifikası almaya hak kazanacaklar.