SEGEM’in düzenlediği 2014 yılı Teknik Personel Yeterlilik Sınavları sona erdi…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için 2014 yılı içerisinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavları” düzenledi.

2014 yılının son sınavı bankalar, sigorta acenteleri ile finansal kiralama ve finansman şirketleri için 27 Aralık 2014 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars ve Trabzon illerinde gerçekleştirildi. Sınavlarda başarılı olan adaylar Teknik Personel Sertifikası almaya hak kazandılar.