SEGEM’in düzenlediği 2015 yılı Teknik Personel Yeterlilik Sınavları devam ediyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Bu amaçla SEGEM 2015 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı’’ düzenleniyor. 2015 yılı Birinci, İkinci ve Üçüncü Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavının tamamlanmasını takiben Dördüncü Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı bankalar, sigorta acenteleri ile finansal kiralama ve finansman şirketleri için 9 Mayıs 2015 tarihinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon illerinde gerçekleştirilecek.

Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak olan adaylar Dördüncü Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı için başvurularını 23 Mart-24 Nisan 2015 tarihleri arasında yapacak. Önceki dönemlerde düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarında başarısız olmuş adaylar da Dördüncü Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına başvurularını 10-20 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesinde  www.segem.org.tr yayınlanıyor.