SEGEM’in düzenlediği 2015 yılı Teknik Personel Yeterlilik Sınavları devam ediyor…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı düzenliyor. Bilindiği üzere, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Bu amaçla SEGEM 2015 yılının belirli dönemlerinde “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı” düzenliyor. 2015 yılı Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavının tamamlanmasını takiben Beşinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran 2015 tarihinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon illerinde gerçekleştirildi. Teknik Personel Yeterlilik Sınavına ilk defa katılacak olan adaylar Beşinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı için başvurularını 27 Nisan-27 Mayıs 2015 tarihleri arasında tamamladılar. Önceki dönemlerde düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarında başarısız olmuş adaylar da beşinci Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavına başvurularını 28 Mayıs-11 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdiler.

2015 yılı Altıncı Dönem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Eylül ayında gerçekleştirilecek. Adaylar sınava Ağustos ayın içerisinde başvurabilecekler.

Sınav dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler, sınav dönemlerinden önce SEGEM internet sitesinde  www.segem.org.tr yayınlanıyor.