2015 Yılı Aktüerlik Sınavlarının 2. Dönemi tamamlandı…

2015 Yılı Aktüerlik Sınavlarının 2. Dönemi tamamlandı. 2015 Yılı Aktüerlik Sınavlarının 2. Dönemi için 3 Ağustos 2015 tarihinde başlayan İkinci Seviye Sınavlarının başvuruları 21 Ağustos 2015 tarihinde sona erdi. Birinci Seviye Sınavlarına katılacak olan adaylar ise başvurularını 24 Ağustos 2015- 17 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdiler.

Birinci Seviye Sınavlarından “Finansal Matematik” ve “İstatistik ve Olasılık” ile İkinci Seviye Sınavlarından “Muhasebe ve Finansal Raporlama” ve “Sigorta Matematiği (Hayat ve Hayatdışı)” 3-4 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Birinci Seviye Sınavlarından “Matematik”  ve “Temel Sigortacılık ve Ekonomi” ile İkinci Seviye Sınavlarından “Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme” ve “Finans Teorisi ve Uygulamaları” Sınavları ise 10-11 Ekim 205 tarihlerinde gerçekleştirildi.