SEGEM Tarım Sigortaları Havuzu Eksperleri için Performans Değerlendirme Sınavı düzenledi…

SEGEM, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperi olarak faaliyet yürüten eksperlere yönelik olarak “Performans Değerlendirme Sınavı” gerçekleştirdi.

Sınava sadece, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ruhsat verilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde tutulan Tarım Sigortaları Havuz Eksper Listesine kayıtlı ve en az iki yıl ve üzeri şifre tanımlaması yapılmış olan, halen aktif durumda görev alabilen bitkisel ve hayvan hayat sigortaları eksperleri katıldılar.

“Performans Değerlendirme Sınavı” 20 Şubat 2016 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya illerinde gerçekleştirildi.