SEGEM Tarım Sigortaları Havuzu Eksperleri için Performans Değerlendirme Sınavı düzenledi…

SEGEM, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi olarak faaliyet yürüten eksperlere yönelik “Performans Değerlendirme Sınavı” düzenledi.

“Performans Değerlendirme Sınavına” yalnızca Performans Değerlendirme Sınav Kılavuzunda belirtilen şartları taşıyan eksperler katılabildiler.

“Performans Değerlendirme Sınavı” 18 Şubat 2017 tarihinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Şanlıurfa illerinde gerçekleştirildi..