2017 yılı Sigorta ve Reasürans Brokerleri için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi…

SEGEM, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 27.5.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında, brokerlerde sigorta ürünlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme, sigorta risklerini değerlendirme, sigorta tekliflerini hazırlama ve sonuçlandırma işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için e-eğitim ve “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı’’ düzenleyecek. İlgili yönetmelik hükümleri gereği bu kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

2017 yılı Sigorta ve Reasürans Brokerleri için Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 3 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

SEGEM, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarına hazırlanmak isteyen kişiler için “Teknik Personel Yeterlilik Sınavına Hazırlık Eğitimi” düzenledi. Adaylar, SEGEM’in e-öğrenme platformu olan SEGEM Akademi www.segemakademi.org üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitimlere ücretsiz olarak katıldılar.

Sınavlara ve eğitimlere ilişkin ayrıntılı bilgilere, SEGEM internet sitesi üzerinden  www.segem.org.tr ulaşmak mümkün.